වික්ටර් රත්නායකයන් නැවත විවාහ වූ පුවත කනින් කොනින් ආරංචි වූ නිසා මා ඔහුගේ දුරකථන අංකය කැරකවූවා. දුරකථනයට පිළිතුරු දුන්නේ වික්ටර් රත්නායකයන්ගේ යොවුන් ප්‍රිය බිරිය හෂිනි අමේන්ද්‍රා රත්නායක මහත්මියයි. මා මීට…

පසුගිය සතියේ ‘රිද්ම’ සමග සංවාදයකට එක්වූ චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂ ලුවී වැන්ඩස්ට්‍රාටන් සිංහල සිනමාවේ එක්තරා යුගයක සැඟවුණු තොරතුරු රැසක් හෙළිදරව් කළා. ඇගේ වෛරය චිත්‍රපටයේ ප්‍රධාන චරිතය රඟපාන්න හිටියේ විජය කුමාරණතුංගයි. බොරු නම්…