නෙළුම් කුළුන ඉදිවෙන හැටි…(Video)

මෙම ගොඩනැගිල්ලේ සැලසුම නෙළුම් මලක ආකාරයට සකස් වී ඇත. නෙළුම් මල් 
නෙළුම් මල් ශ්‍රී ලාංකික සංස්කෘතිය තුළ පාරිශුද්ධ භාවය සංකේතවත් කරන අතර 
රටේ දියුණුව වර්ධනය කිරීම සංකේතවත් කරයි. 
කුළුණ 350 m (අඩි 1,150) උසින් යුක්ත වන අතර එහි වර්ග අඩි 32,600,000 (අඩි 329,000) 
කට වැඩි ප්රමාණයක් ඇත. 

නෙළුම් කුළුනේ ප්‍රධාන ආදායම් මාර්ග වන්නේ 
1.සංචාරක කර්මාන්තය
2.ඇන්ටනා ලීසිං- * රූපවාහිනී සේවාවන් 50 ක් , FM රේඩියෝ ස්ටේෂන් 20 ක් හා විදුලි සංදේශ 
          සේවා සපයන්නන් 20 ක් සඳහා ගුවන් විදුලි සහ රූපවාහිනී විකාශන 
          ඇන්ටෙනාවක් ISDB-T සහ යෝජිත DVB-T2 ආධාරක ව්යුහය ලෙස කටයුතු කරනු ඇත.

මෙම කුලුනේ දොරටු හතරක් ඇති අතර ඉන් එකක් ප්‍රභූවරුන් (ප්රධාන ආරාධිත අමුත්තන් සහ රාජ්ය නායකයින්) 
යන අයගේ ප්‍රවේෂයන් ලෙස භාවිතා කරනු ලැබේ. විදුලි සංදේශ කෞතුකාගාරය සහ ආපනශාලාව 
බිම් මහලේ පිහිටා ඇත. කුලුනේ පීඨය මහල් 6 කින් සමන්විත වේ. වේදිකාවේ පළමු මහලේ 
කෞතුකාගාරයක් සහ ප්‍රදර්ශන ශාලා දෙකක් ඇත. දෙවන මහල 500 කට වඩා වැඩි ආසන පහසුකම් 
සහිත සම්මන්ත්රණ ශාලා කිහිපයක් සඳහා යොදා ගැනේ. අවන්හල්, සුපිරි වෙළඳසල් සහ ආහාර උසාවි 
තුන්වන මහලේ පිහිටා ඇත. සිව්වන මහලේ දී 1000-ආසන ශ්රවණාගාරයක් පිහිටා ඇති අතර එය 
බෝල්රාගාරයක් ලෙසද භාවිතා කරනු ඇත. පස්වන මහලට සුඛෝපභෝගී හෝටල් කාමර, විශාල නාන කාමර,
 සහ හත්වැනි මහලේ නිරීක්ෂණ පුස්තකාලය ලබා දෙනු ඇත. භූමි අලංකරණය විශාල ජල උද්යානයක් 
ලෙස සැලසුම් කර ඇත.