කරන්ට් එක නැතිව සංගක්කාරට කේන්ති ගිහින්…

පහුගිය දවස් වල ඇතිවූ ආපදා තත්වය හේතුවෙන් ලංකාවේ බොහෝ ප්‍රදේශ වල විදුලිය බිඳ වැටුනා .ඔය අතරෙ සංගක්කාරටත් කරන්ට් එක නැතිවෙලා.ඉතිං සංගක්කාර විදුලිබල මණ්ඩලේට කොල් කරල.සෑහෙන උත්සාහ කරත් සම්බන්ධ කර ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා

ඉතින් සංගක්කාර 30 වෙනිද තමන්ගේ ට්විටර් ගිණුමේ මෙන්න මෙහෙම පණිවිඩයක් තියල.

මේ පණිවිඩයට ගොඩක් කට්ටිය ප්‍රතිචාර දක්වලා තියෙනවා..අන්තිමේ කොහොම හරි 4 වෙනිද කරන්ට් එක ලැබිල තියනවා.ඊට පස්සෙ මෙන්න මේ විදිහට විදුලිබල මණ්ඩලයට ස්තූති කරන්නත් සංගක්කාර අමතක කරල නෑ…