දුම්රිය වාර ප්‍රවේශපත්‍ර ලංගමයට වලංගුයි! රාත්‍රී තැපැල් දුම්රිය අවලංගුයි

දුම්රිය වර්ජනය හේතුවෙන් අද (07) රාත්‍රී තැපැල්දුම්රිය සියල්ල අවලංගුකොට තිබෙනවා. දුම්රිය වර්ජනය අවසන් වන තෙක් වාර ප‍්‍රවේශපත‍්‍ර හිමි දුම්රිය මගීන්ට එමගින් ලංගම බස්රථවල ගමන් කිරීමට අවසර ලබාදී තිබෙනවා. 

දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන්, දුම්රිය පාලකවරුන් සහ නියාමකවරුන් ඇතුළු ශ්‍රේණි කිහිපයක දුම්රිය වෘත්තීය සමිතිද ඊයේ මධ්‍යම රාති‍්‍රයේ සිට වර්ජනයක් ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ, වැටුප් ගැටළු ඇතුළු කරුණු කිහිපයක් මුල්කර ගනිමින්.

[rns_reactions]