අයවැය විවේචනයට ඒකාබද්ධයේ කිසිම දැණුමක් හෝ හැකියාවක් ඇති කවුරුත් නෑ…- මොහාන් සමරනායක

මුදල් අමාත්‍යවරයා මෙම අයවැය නීල හරිත අයවැයක් බවට ප්‍රකාශ කලද මෙම ධනවාදී නිශ්පාදන  පරිභෝජන සහ ආයෝජන රටාව කිසිසේත් පරිසර  මිතුරු එකක් නොවන බවත් 2018 අයවැය යෝජනාවළියේ  ආර්ථික දෘෂ්ටිය  මතු කරගැනීමට හෝ විවේචනය කිරීමේ හැකියාවක් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට නොතිබූ බවත් අයවැය යෝජනාවළිය සම්බන්ධයෙන්   ඔවුන්ගේ  දැනුමේ දුගී කම හෝ විකල්පයක්  නොමැති කම මෙයට හේතුවිය හැකි බවත් ප්‍රවීන මාධ්‍යවේදී මොහාන් සමරනායක මහතා  ඊයේ(19) කොළඹදී පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් කියා සිටියේය.