දකුණු අප්‍රිකාවේදී ඉන්දීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට නාන්න වතුර දෙන්නෙ විනාඩි 2යි…

දකුණු අප්‍රිකාවේදී ඉන්දීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට නාන්න වතුර දෙන්නෙ විනාඩි 2යි…

දකුණු අපි‍්‍රකාවේ තරග සංචාරයක නිරත ඉන්දීය කි‍්‍රකට් කණ්ඩායමට ජල භාවිතය සීමා කර තිබෙනවා. කේප්ටවුන් නුවර පවතින උග‍්‍ර ජල හිගය හේතුවෙන්  එහි ජනතාවටද ජල භාවිතය සීමා කර ඇතිි බවයි ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා කර ඇත.

මේ දිනවල කේප්ටවුන් නුවර උෂ්ණත්වය සටහන් වන්නේ සෙල්සියස් අංශක 27ක් ලෙයසි. ඉන්දීය කණ්ඩායම සහ දකුණු අපි‍්‍රකාව අතර පළමු ටෙස්ට් තරගය ද පැවැත්වෙන්නේ කේප්ටවුන් නුවරයි. එම ප‍්‍රදේශයට පවතින ජල හිගය හේතුවෙන් එක් නිවසක් සඳහා මාසයකට සැපයෙන්නේ ජල ලීටර් දස දහස් පන්සියයක් පමණයි. එ් අනුව කේප්ටවුන් නුවර එක් පුද්ගලයෙකුගේ දිනක පරිභෝජනය සඳහා ජලය ලීටර් 87ක ප‍්‍රමාණයක් හිමිවන බවයි වාර්තා වන්නේ. මෙම තත්වය පාලනය කර ගැනීමට නොහැකි වුවහොත් ලබා දෙන ජල ප‍්‍රමාණය තවත් සීමා කිරීමට සිදුවනු ඇති බව කේප්ටවුන් නුවර නගරාධිපතිවරයා අනතුරු අඟවා තිබෙනවා.

 

Post Comment