රැකියා ඇබෑර්තු පන්ලක්ෂයක්

රැකියා ඇබෑර්තු පන්ලක්ෂයක්
මෙරට විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්හි මේ වන විට ලක්ෂ 5 කට ආසන්න රැකියා ඇබෑර්තු සංඛ්‍යාවක් පවතින බව ජන‍ලේඛන හා සංඛ්‍යා‍ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ නවතම සමීක්ෂණයකින් හෙළිවී තිබේ.ජන‍ලේඛන හා සංඛ්‍යා‍ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව මුළු රටම ආවරණය වන පරිදි ප්‍රථම වරට මෙම ආයතනික සමීක්ෂණය කර ඇති අතර සේවයේ නියුතු පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව තුනකට වැඩි ව්‍යාපාර ආයතන 3500 ක නියැදියක් මේ සඳහා භාවිත කර ඇත.
මේ වනවිට පෞද්ගලික අංශයේ රැකියාවල මිලියන 5 ට ආසන්න සේවක සංඛ්‍යාවක් සේවයේ නියුතුව සිටින බවත්, ඉකුත් වසරේ වැඩි පිරිසක් සේවයේ නියුතුව ඇත්තේ සේවා අංශය තුළ බවත් මෙම සමීක්ෂණයේදී හෙළිවූ බව එම දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඒ. ජේ. සතරසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළේය.
ඉහළම සේවක ඉල්ලුමක් පවතින්නේ මහන මැෂින් ක්‍රියාකරුවන් සඳහා වන අතර එම සංඛ්‍යාව 77189 ක් වේ. දෙවනුව ආරක්ෂක නියාමකයන් සඳහා (57008) ඉහළ ඉල්ලුමක් පවතින බවද ඉන් අනාවරණය වී ඇත. මෙවැනි රැකියා සඳහා ඉදිරිපත් කරන ඇබෑර්තු සංඛ්‍යාවට සරිලන පරිදි අයැදුම් කරන්නන් නොමැති වීමෙන් මෙම ඉල්ලුම වැඩිවී ඇති අතර ඒ නිසාම එවැනි රැකියා වැඩි සංඛ්‍යාවක් පුරප්පාඩු පවතින බව සතරසිංහ මහතා පැවැසීය.

Post Comment