මාසයක් ඇතුලත ඡන්ද පැමිණිලි 122 යි… සැකකරුවන් 125 ක් අත්අඩංගුවේ එයින් 12ක් අපේක්ෂකයින්

මාසයක් ඇතුලත ඡන්ද පැමිණිලි 122 යි… සැකකරුවන් 125 ක් අත්අඩංගුවේ එයින් 12ක් අපේක්ෂකයින්
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීමට අදාළව මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කිරීම් සම්බන්ධයෙන් ගතවූ මාසය තුළ පැමිණිලි 122 ක් වාර්තා වී ඇති අතර සැකකරුවන් 125 ක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවත් අතරින් දොළොස් දෙනකු අපේක්ෂකයන් බවත්  ‍පොලිස් මූලස්ථානය පවසයි.
දෙසැම්බර්  9 –  ජනවාරි 9  වන විට මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කිරීම් තිස් අටක් වාර්තා වී ඇති අතර ඊට අදාළව සැකකරුවන් අසූ තුන් දෙනකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ. ඒ අතර අපේක්ෂකයන් 4 ක්ද වේ.මෙම කාලය තුල මැතිවරණ පැමිණිලි අසූහතරක් වාර්තා වී තිබේ. ඊට අදාළ සැකකරුවන් හතළිස් දෙදෙනකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. ඒ අතර අපේක්ෂකයන් අට දෙනකුද වේ.
‍පෝස්ටර්, බැනර් හා ධජ ප්‍රදර්ශනය කරමින් වාහන ධාවනය කිරීම් 9, ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර සවිකර වාහන ධාවනය 2, ඡන්ද ‍පෝස්ටර් ඇලවීම හා ළඟ තබාගැනීම 24, නීති විරෝධී පෙළපාළි පැවැත්වීම් 1, බලපත්‍ර නොමැතිව ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර භාවිත කිරීම් 1, ‍පෝස්ටර්, බැනර්, කටවුට් හා ධජ ප්‍රදර්ශනය කිරීම 1, පහර දී තුවාල සිදු කිරීම් 11, බැණ තර්ජනය කිරීම් හා බිය ගැන්වීම් 36, නාමයෝජනා ලැයිස්තු පැහැර ගැනීම 1, ව්‍යාජ අත්සන් යොදා ඡන්ද නාම ‍ලේඛන සැකසීම් 1, ‍පෝස්ටර් කටවුට් ආදියට අලාභහානි කිරීම් 7, ද්‍රව්‍ය හා උපකරණ බෙදීම් 7, ඡන්ද ‍පෝස්ටර් සන්තකයේ තබා ගැනීම 1, නිවසට ඇතුල් වී ගල් ගසා අනර්ථය කිරීම් 6, නිවසක් බිඳ දේපළ සොරකම් කිරීම 2, මුදල් බෙදා දීම් 2, මැතිවරණ ප්‍රචාරක කටයුතු සිදු කිරීම් 2, රැස්වීමකට ගල් ගසා කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියා 1, අත් පත්‍රිකා බෙදීම් 2, කාර්යාලවලට අලාභහානි සිදුකිරීම් හා භාණ්ඩ සොරා ගැනීම් 2, ‍පෝස්ටර්, බැනර්, ධජ ප්‍රදර්ශනය කරමින් වාහන ධාවනය 1, ඡන්දය ආයාචනා කිරීම් 1, රැස්වීම් භූමියේ ගැටලු 1 ක් ලෙස මෙම පැමිණිලි ලැබි තිබෙන බව ‍පොලිස් මූලස්ථානය වැඩිදුරටත් සඳහන් කර සිටියි.

Post Comment