බඩු බෙදල, වන්දනා ගමන් එක්කන් ගිහින් ඡන්දයේ වටිනාකම හෑල්ලු කරන්න එපා

බඩු බෙදල, වන්දනා ගමන් එක්කන් ගිහින් ඡන්දයේ වටිනාකම හෑල්ලු කරන්න එපා
එළැඹෙන පළාත් පාළන මැකිවරණය වෙනුවෙන් බඩු බෙදාදීම හෝ වන්දනා ගමන් ලබාදීම හරහා ඡන්දයේ වටිනාකම හෑල්ලු නොකරන ලෙස පැෆරල් සංවිධානය සියලු අපේක්ෂකයන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.
එවැනි දේ තුළින් සිදුවන්නේ තම පක්ෂයට පක්ෂයේ නායකයාට නිග්‍රහ කිරීමත් මෙන්ම ඡන්දදායකයන්ගේ ඡන්දයේ වටිනාකමට අවමන් කිරීමක් බව එම සංවිධානය පෙන්වා දෙන අතර ඒ ආකාරයට මැතිවරණ නීතිය කඩකරමින් හැසිරෙන අපේක්ෂකයකු මැතිවරණයෙන් පසු සැබෑ නීතිගරුක මහජන නියෝජිතයකු ලෙස කටයුතු කරනු ඇතැයි සිතිය නොහැකි බව ඡන්දදායකයන් තරයේ සිහිතබා ගත යුතු යැයි ද පැෆරල් සංවිධානය අවධාරණය කරයි.
ඡන්දදායකයා තම වටිනා ඡන්දය මුදලට, සම්පත්වලට හෝ වන්දනා ගමනකට යට නොකරනු ඇතැයි සිය සංවිධානය විශ්වාස කරන බවත්, ඒ ආකාරයෙන් කටයුතු කළහොත් ඉදිරි මැතිවරණවලදී යහපත් ප්‍රතිඵල අත්කර දෙනු ඇති බවත් පැෆරල් සංවිධානය වැඩිදුරටත් පවසයි.

Post Comment