2020 දී කරූ නමට ජනපති වී මහින්ද විධායක අගමැති කිරීමේ මහා කුමන්ත්‍රනණය එළිවෙයි

2020 දී කරූ නමට ජනපති වී මහින්ද විධායක අගමැති කිරීමේ මහා කුමන්ත්‍රනණය එළිවෙයි

එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුල රනිල් වික්‍රමසිංහ යන නාමය දිය කර කරූ ජයසූරියව නායකත්වයට ගෙන අගමැති ධූරය ලබාදීමත් , 2020 ජනාධිපතිවරණයේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා වශයෙන් කරූ නම් කිරීමත් යන කරුණු ඉතා සූක්ෂමව සලකා බැලූ විට, 2020 දී කරූ ජයසූරියට ජයග්‍රහණය කිරීමට පොදුජන පෙරමුණ සහයෝගය ලබාදී අගමැති ධූරය මහින්ද රාජපක්ෂ වෙත ලබාගැනීමේ මෙහෙයුමක් ආරම්භ වී ඇති බව දේශපාලනය ගැන යම් තරමක හෝ අදහසක් ඇති ඕනෑම අත දරුවකුට සක්සුදක් සේ පැහිදිළි වනු නොඅනුමානය.

ඒ අනුව ජනාධිපති පුටුවේ නමට පමණක් කරූ ජයසූරිය හිඳුවා විධායක අගමැති නම් අලුත් තණතුරේ මහින්ද රාජපක්ෂට ඔටුනු පැළඳා නැවතත් පෙර පරිදිම රාජපක්ෂ  බඹරය වැල්ලේ කැරකැවීමට බැසිල් රාජපක්ෂ මේ වන විට සිය කූට මොලය වෙහසවමින් සැලසුම් අඳින බවට නෙළුම් මාවතේ අප විශේෂ ඔත්තු කරු සඳහන් කරයි. 

Post Comment