‘කොවිඩ් එන්නත’ ගැබිණි මවුවරුන්ට සුදුසුයි – කිරිදෙන මවුවරුන්ටත් ප්‍රශ්නයක් නෑ

‘කොවිඩ් එන්නත’ ගැබිණි මවුවරුන්ට සුදුසුයි – කිරිදෙන මවුවරුන්ටත් ප්‍රශ්නයක් නෑ
Spread the love

ගර්භණී මව්වරුන්ට කොවිඩ් -19 එන්නත් ලබාදීම සුදුසු බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ තාක්ෂණික මණ්ඩලය විසින් තහවුරු කළ බවත් ඒ සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කිරීමට කමිටුවක් පත්කර ඇති බවත් පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශයේ මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ, විශේෂඥ වෛද්‍ය චිත්‍රමාලි ද සිල්වා මහත්මිය පැවසුවාය.

සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය විසින් අද (19) සංවිධානය කළ මාධ්‍ය හමුවකදී විශේෂඥ වෛද්‍ය චිත්‍රමාලි ද සිල්වා මහත්මිය මේ බව පැවසුවාය.

“ගර්භණී මවුවරුන්ට කොවිඩ් එන්නත ලබාදීම ගැන පසුගිය කාලයේ බොහෝ දෙනෙක් කතා කළා. ඒ අනුව ගර්භණී මව්වරුන්ට කොවිඩ් -19 එන්නත් ලබාදීම සුදුසු ද යන්න සොයා බැලීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් තාක්ෂණික මණ්ඩලයක් පත් කළා. ඔවුන් සිය නිර්දේශ ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව ගර්භණී මවුවරුන්ට කොවිඩ් එන්නත ලබාදීමට හැකියාව තිබෙනවා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කිරීමට කමිටුවක් පත්කර මොන මොන එන්නත් ද ගර්භණී මව්වරුන්ට බයක් නොමැතිව දෙන්න පුළුවන් හා මොන කණ්ඩායමට ද දෙන්න පුළුවන් කියන එක තීරණය කරනවා. මේ අවස්ථාවේ දී එන්නත් බහුලව නෑ. ඒ නිසා එන්නත් ලැබීම එක්ක බලලා, වඩාත්ම සුදුසු එන්නත මොකද්ද කියන එක බලලා එන්නත් ලබාදීමේ ක්‍රමවේදය ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි. මෙය ආරම්භ කරන්නේ එන්නත්කරණ වැඩසටහන් ආරම්භ කරපු ප්‍රදේශවලින්. රෝග අවදානම වැඩිම ප්‍රදේශ ටික සලකා බලලා.“

මෙහිදී තවත් අවදානම් කාණ්ඩයක් ලෙස සැලකෙන කිරිදෙන මවුවරු ගැන අදහස් පළකළ සිල්වා මහත්මිය කියා සිටියේ, ‘‘ කිරිදෙන මව්වරුන්ට කොවිඩ් එන්නත් ලබාගත හැකියි. ඉන් අනතුරුව මව්කිරි දීම සිදුකළ හැකියි. මව්කිරි ලබා දීම කොයි අවස්ථාවක දී හෝ නතර කිරීම සුදුසු නැහැ. කොවිඩ් රෝගය වැළඳුන මවක් දරු ප්‍රසූතියක් සිදුකරන්නේ නම් ඒ සෑම මවක් ම මව්කිරි ලබාදිය යුතුයි. එය දරු උපත සිදු වූ අවස්ථාවේ සිට කළ හැකියි. නිතර අත්සේදීමෙන් හා මුව ආවරණ භාවිත කිරීමෙන් එම කටයුත්ත සිදුකළ හැකියි‘‘ යැයි ද පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශයේ මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ, විශේෂඥ වෛද්‍ය චිත්‍රමාලි ද සිල්වා මහත්මිය පැවසුවාය.