‘සීනෝෆාර්ම්‘ සාර්ථකත්වය ගැන ඉහළම සහතිකයක්

‘සීනෝෆාර්ම්‘ සාර්ථකත්වය ගැන ඉහළම සහතිකයක්
Spread the love

සීනෝෆාර්ම් කොවිඩ් -19 එන්නත එන්නත් කළ පුද්ගලයින්ගෙන් සියයට 95 ක් තුළ ප්‍රතිදේහ නිපදවන බවත් ඩෙල්ටා ප්‍රභේදයට එරෙහිව එය ඉතා ඵලදායී බවත් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ පර්යේෂණ කණ්ඩායම විසින් සොයා ගෙන ඇතැයි රාජ්‍ය අමාත්‍ය චන්න ජයසුමන මහතා පැවසීය.    

මේ අතර, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ පර්යේෂණ කණ්ඩායම පැවසුවේ, සීනෝෆාම් එන්නත සඳහා ප්‍රතිශක්තිකරණ ප්‍රතිචාර පිළිබඳව සොයා බැලූ බවත්, එන්නත මගින් 95% කට වඩා වැඩි පිරිසකගේ ප්‍රතිදේහ ප්‍රතිචාර දක්වන බව සොයා ගන්නා ලද බවත්ය. එම ප්‍රතිශතය ස්වාභාවික COVID-19 ආසාදනයෙන් පසුව දක්නට ලැබෙන මට්ටම බව ද ඔවුහු පැවසූහ.

“මෙම එන්නත ඩෙල්ටා ප්‍රභේදයටද ඉතා ඵලදායී බව සොයා ගන්නා ලදී. ඩෙල්ටා ප්‍රභේදයට ප්‍රතිදේහ ප්‍රතිචාර දැක්වීම සහ උදාසීන කරන ප්‍රතිදේහ ස්වාභාවික ආසාදනයෙන් පසුව දක්නට ලැබෙන මට්ටමට සමාන වේ.