අද දෛනික කොවිඩ් ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 3591ක් !

අද දෛනික කොවිඩ් ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 3591ක් !
Spread the love

කොවිඩ්-19 වසංගතය ආරම්භයේ සිට දෛනිකව වාර්තා වූ වැඩිම ආසාදිතයින් පිරිස අද (19) වාර්තා වුණා. රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අද (19) දින ප.ව 21.00 ට නිකුත් කළ ප්‍රවෘත්ති නිවේදනක සදහන් වුණේ අද දින කොවිඩ් ආසාදිතයින් 3591 දෙනකු වාර්තා වූ බවයි.