කතරගම කපුහොරුන්ගේ රෙදි ගැලවේ..! බැතිමතුන් පූජා වට්ටිවලට පඩුරු තැබීම නවතති…!

කතරගම කපුහොරුන්ගේ රෙදි ගැලවේ..! බැතිමතුන් පූජා වට්ටිවලට පඩුරු තැබීම නවතති…!
Spread the love

කතරගම දේවාලයේ පූජා වලට යන බැතිමතුන් පූජාවට්ටිවලට තබන පඬුරු මුදල් සියයට පනහකින් පමණ අඩු කර ඇති බව වාර්තාවේ.

එහි ප්‍රධාන කපුවා ඇතුළු අනෙකුත් කපුවන් දේවාලයට ලැබෙන රත්තරන් මුදල් ඇතුළු පඬුරු නිවෙස් වලට රැගෙන යන බවට හෙළිදරව් වීම වීමයි.

කතරගම දේවාලයට පූජා වට්ටියට ලබා මුදල් ලබාදීම වෙනුවට මහාදේවාල පරිශ්‍රයේ පිහිටා ඇති මහරගම පිළිකා රෝහලේ සංවර්ධන අරමුදලට මුදල් පරිත්‍යාග කිරීම ඉහළ ගොස් ඇත.

කතරගම දේවාලයේ රන්තැටියක් අතුරුදහන්ව පිළිබඳව ප්‍රධාන කපුවා හා දෙවන කපුවා අත්අඩංගුවට ගැනීමට නියෝග ලැබීමත් සමඟ මෙසේ පූජා වට්ටුවල පඬුරු මුදල් අඩු වී ඇත.

මහ දේවාලයට ගොස් කපුවන් සමග හමුවී යාතිකා කිරීම වෙනුවට බැතිමතුන් කිරිවෙහෙර පසුපස දේවාලයට හා අභිනවාරාමයේ දේවාලයට යාමටද පටන් ගෙන තිබේ.