ජනතාවට සති 02න් සියල්ල අමතක උනත් ලොව ඉහලම මතක ධාරිතා ලෝක වාර් තාවත් බලංගොඩ සිසුවෙක්ට..!

ජනතාවට සති 02න් සියල්ල අමතක උනත් ලොව ඉහලම මතක ධාරිතා ලෝක වාර් තාවත් බලංගොඩ සිසුවෙක්ට..!
Spread the love

ඉන්දියාවේ සිට ක්‍රියාත්මක කරන චෝලන් ලෝක වාර්තා පොතේ ලෝව ඉහලම මතක ධාරිතාවක් ඇති සිසුවාට හිමි ලෝක වාර්තාව බලංගොඩ දෙමල විද්‍යාලයේ අවු 09 වයසැති ඕටිසම් රෝගි තත්ත්වයෙන් පෙලෙන භාක්‍යරාසා මුරලිදරන් සිසුවා (22) දින පිහිටුවිය.

භාක්‍යරාසා මුරලිදරන් සිසුවා ඕටිසම් රෝගයෙන් පෙලෙන සිසුවෙකු බවත්, ඔහුගේ ගුරුවරයාගේ මග පෙන්විම යටතේ මෙම ලෝක වාර්තාව පිහිටුවිමට කටයුතු කර තිබුණි.

ලෝකයේ සියළුම රටවල්වල , අගනුවර , ධජය , මුදල් ඒකකය , වත්මන් නායකයින්  , එම රටවල් ප්‍රසිද්ධ ක්‍රිඩාවන් සහ සමාන්‍ය දැනුම ආශ්‍රිත ප්‍රශ්න වලට පිලිතුරු ලබාදෙමින් භාක්‍යරාසා මුරලිදරන් සිසුවා චෝලන් ලෝක වාර්තාව පිහිටුවිය.

මෙම වාර්තාව පිහිට වු භාක්‍යරාසා මුරලිදරන් සිසුවා හිමි පදක්කම සහ සහතික පත්‍රය චෝලන් ලෝක වාර්තා පොත් සමාගමේ ශ්‍රී ලංකා ශාඛාවේ උප සභාපති ශ්‍රී නාගවානි රාජා මහතා සහ  ප්‍රධාන විධායක කමිටු සභික පෙරුමාල් නීලමේගම් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පිරිනැමිණ.

– රංජිත් රාජපක්ෂ