ඩ්‍රෝන යානා ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් – ඉන්දියාවට එක්සත් ජාතීන්ට කියයි

Spread the love

ඉන්දියාවේ ස්ථාවරය වන්නේ ආයුධ සැපයීමේ උවදුර ආමන්ත්‍රණය කිරීමේ මූලික වගකීම එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩලය‌ෙහි සාමාජික රටවලට පැවරී ඇති බවයි.

අනෙකුත් සාමාජික රටවල ස්වෛරීභාවය උල්ලංඝනය කරමින් ත්‍රස්තවාදී කණ්ඩායම් වෙත දේශසීමා හරහා නීතිවිරෝධී ආයුධ සැපයීම සඳහා ඩ්‍රෝන යානා වැනි උසස් තාක්ෂණයන් භාවිතා කරන රාජ්‍යයන් අවිවාදයෙන් හෙළා දකින ලෙස ඉන්දියාව ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවෙන් ඉල්ලා සිටී.

“ත්‍රස්තවාදී සංවිධාන විසින් අත්පත් කරගත් කුඩා අවිවල පරිමාව වැඩිවීම සහ ඒවායේ ගුණාත්මක භාවය අපට නැවත නැවතත් මතක් කර දෙන්නේ ඒවාට රාජ්‍ය අනුග්‍රහය හෝ සහාය නොමැතිව පැවතිය නොහැකි බවයි. සමහර රාජ්‍යයන් අනෙකුත් සාමාජික රටවල ස්වෛරීභාවය උල්ලංඝනය කරමින් ත්‍රස්තවාදී කණ්ඩායම් වෙත දේශසීමා හරහා නීතිවිරෝධී ආයුධ සැපයීම සඳහා ඩ්‍රෝන යානා වැනි උසස් තාක්ෂණයන් භාවිතා කරන බව ද ප්‍රකට ය. මෙම පුවනතාව නිසැකව හෙළා දැකිය යුතුය,” සඳුදා එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩලය‌ෙහි ‘සාමය සහ ආරක්ෂාව සඳහා ආයුධ හැරවීමේ සහ ප්‍රවාහනයේ බලපෑම’ පිළිබඳ විවෘත විවාදයේදී ඉන්දීය විද‌ේශ ලේකම් (CPV සහ OIA) සංජය භට්ටාචාර්ය පැවසීය.

“ත්‍රස්තවාදීන්ට සහ ත්‍රස්තවාදී කණ්ඩායම් වෙත කුඩා අවි සහ සැහැල්ලු අවි අඛණ්ඩව ගලා යාමේ බලපෑම: මෙම ආයුධ ත්‍රස්තවාදීන් අතේ වඩාත් නපුරු හා මාරාන්තික බවට පත්වේ, ඔවුන් හිතාමතාම සහ විචක්ෂණශීලීව කාන්තාවන් සහ ළමයින් ඇතුළු අහිංසක සිවිල් වැසියන් ඉලක්ක කර ගැනීමට ඒවා භාවිතා කරයි,” ඔහු තවදුරටත් පැවසීය. .

“අන්තර්ජාතික සාමය සහ ආරක්ෂාව සඳහා කුඩා අවි නීති විරෝධී ලෙස මාරු කිරීම සහ නීතිවිරෝධී ලෙස හරවා යැවීමෙන් එල්ල වී ඇති තර්ජනය සමස්ත ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවටම කනස්සල්ලට කරුණකි. එය සංවර්ධනය, ආරක්ෂාව, මානුෂීය සහ සමාජ-ආර්ථික අංශ කෙරෙහි හරස් කැපීමේ සෘණාත්මක බලපෑමක් ඇති කරයි, ”භට්ටාචාර්ය තවදුරටත් පැවසීය.

“කවුන්සිලයේ සාමාජිකයින් මෙම සංකීර්ණ සහ බහුමාන ගැටලුව අඛණ්ඩව මාස තුනක් තිස්සේ විධිමත්ව සහ අවිධිමත් ලෙස සාකච්ඡා කර තිබීම, ගැටලුවේ විවේචනාත්මක ස්වභාවය සහ එය විසඳීමට හදිසි අවශ්‍යතාවය පිළිබිඹු කරයි,” ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.

කුඩා අවි නීතිවිරෝධී ලෙස හුවමාරු කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියාවේ අදහස් ප්‍රකාශ කළ බව සඳහන් කරමින් භට්ටාචාර්‍යා පැවසුවේ මෙම ගැටලුව විසඳීමේ මූලික වගකීම සාමාජික රටවල් වෙත පැවරෙන බව ඉන්දියාව සලකන බවයි.

මේ සම්බන්ධයෙන්, ඵලදායී ජාතික ව්‍යවස්ථාදායක ක්‍රියාමාර්ග සහ බලාත්මක කිරීම, අපනයන පාලනයන්, තොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීම සහ ධාරිතා ගොඩනැගීම ඇතුළුව, එක්සත් ජාතීන්ගේ ක්‍රියාකාරී වැඩසටහන සහ ජාත්‍යන්තර ලුහුබැඳීමේ උපකරණය ක්‍රියාත්මක කිරීම ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ජාතික හා ගෝලීය මට්ටමින් දරන උත්සාහයන් දෙගුණ කිරීමට ඉන්දියාව සහාය දක්වයි. ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

කුඩා අවි නීතිවිරෝධී ලෙස හුවමාරු කිරීමේ ප්‍රධාන අංශ තුනක් ඉස්මතු කරමින්, ඉන්දියාවේ ලේකම් (CPV සහ OIA) ඉල්ලා සිටියේ, ත්‍රස්තවාදීන්ට සහ ත්‍රස්තවාදී කණ්ඩායම් වෙත කුඩා අවි සහ සැහැල්ලු අවි අඛණ්ඩව ගලා යාමේ බලපෑම ප්‍රමුඛමව සාකච්ඡා කළයුතු බවයි.

“කාන්තාවන් සහ ළමුන් ඇතුළු අහිංසක සිවිල් වැසියන් ඉලක්ක කර ගැනීම සඳහා හිතාමතාම සහ විචක්ෂණශීලීව භාවිතා කරන ත්‍රස්තවාදීන් අතට මෙම ආයුධ වඩාත් නපුරු හා මාරාන්තික වේ,” ඔහු දැනුම් දුන්නේය.

“ත්‍රස්තවාදී සංවිධාන විසින් අත්පත් කරගත් කුඩා අවිවල පරිමාව වැඩිවීම සහ ඒවායේ ගුණාත්මක භාවය අපට නැවත නැවතත් මතක් කර දෙන්නේ ඒවාට රාජ්‍ය අනුග්‍රහය හෝ සහාය නොමැතිව පැවතිය නොහැකි බව” භට්ටාචාර්ය පැවසීය.

“ත‍්‍රස්ත-අපරාධ සම්බන්ධය කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කරන ලෙස අපි ඉල්ලා සිටිමු. මෙවැනි ජාල වැළැක්වීමට සහ කඩාකප්පල් කිරීමට එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩලය සහ ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව මීට වඩා වැඩි යමක් කළ යුතුයි,” ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

“දෙවනුව, කවුන්සිලය විසින් නියම කරන ලද ආයුධ සම්බාධක ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අවශ්‍යතාවය: රාජ්‍ය නොවන ක්‍රියාකාරීන් සහ ත්‍රස්තවාදී කණ්ඩායම් වෙත නීතිවිරෝධී ආයුධ සහ ආයුධ ගලායාම ගැටුම් ඇති කරන සහ පවත්වාගෙන යන බව තහවුරු වූ කරුණකි,” ඔහු තර්ක කළේය.

“තුන්වනුව, එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක භටයින්ගේ ආරක්ෂාව මත නීතිවිරෝධී ගලා යාමේ බලපෑම: සන්නද්ධ ගැටුම් තත්වයන් තුළ සටන් කරන පාර්ශ්වයන් වෙත ස්ථාවර හා නීති විරෝධී ලෙස කුඩා අවි සැපයීම මෙම ප්‍රදේශවල යොදවා ඇති එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක භටයින්ගේ ආරක්ෂාව බරපතල ලෙස අඩාල කරයි,” ඉන්දියාවේ ලේකම් (CPV & OIA) පවත්වාගෙන යනු ලැබේ.

සාමසාධක වරම සලකා බැලීමේදී මේ පිළිබඳව නිසි අවධානයක් යොමු කරමින් සාමසාධක භටයින්ගේ ආරක්ෂාවට සහ ආරක්ෂාවට මෙවැනි නීතිවිරෝධී ස්ථාන මාරුවීම්වලින් ඇති විය හැකි අනතුර පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීම එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩලයට වැදගත් බව ඔහු පැවසීය.

කුඩා අවි නීති විරෝධී ලෙස හුවමාරු කිරීමේ ගැටලුව විසඳීම සඳහා බහුපාර්ශ්වික රාමුවට ඉන්දියාව සක්‍රීයව දායක වී ඇති බව භට්ටාචාර්යා සඳහන් කළේය.

“ජාතික මට්ටමින්, නීතිවිරෝධී කුඩා අවි උවදුරට එරෙහිව සටන් කිරීම සහ මුලිනුපුටා දැමීම සඳහා ඉන්දියාව සතුව ශක්තිමත් ව්‍යවස්ථාදායක සහ පරිපාලන යාන්ත්‍රණයක් ඇත, ඒවා පිළිබඳ විස්තර එක්සත් ජාතීන්ගේ නිරායුධකරණ කටයුතු පිළිබඳ කාර්යාලයට නිතිපතා ඉදිරිපත් කරන අපගේ ජාතික වාර්තා වලින් සොයාගත හැකිය,

“ඉන්දියාව සිය ජාතික වාර්තා නිරන්තරයෙන් එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම්ප්‍රදායික අවි ලේඛනයට ඉදිරිපත් කරයි. කුඩා අවි ඇතුළු සියලුම යුධෝපකරණ සහ ඒ ආශ්‍රිත භාණ්ඩ සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියාව දැඩි අපනයන පාලනයක් ද පවත්වාගෙන යයි

“කුඩා අවි සහ සැහැල්ලූ අවි පිළිබඳ නීතිවිරෝධී වෙළඳාම වැළැක්වීමට, සටන් කිරීමට සහ මුලිනුපුටා දැමීමට එක්සත් ජාතීන්ගේ ක්‍රියාකාරී වැඩසටහන සම්පූර්ණයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ධාරිතා ගොඩනැගීම ඇතුළු ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතාව සහ සහාය සමාන්තරව ලුහුබැඳිය යුතු බව ඉන්දියාව විශ්වාස කරයි.” භට්ටාචාර්ය එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩලය‌ෙහි වෙත පැවසීය.කුඩා අවිවල නීතිවිරෝධී වෙළඳාම වැළැක්වීම, සටන් කිරීම සහ මුලිනුපුටා දැමීම සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියාව සිය ජාත්‍යන්තර බැඳීම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සම්පූර්ණයෙන්ම කැපවී සිටින බව ඔහු යළිත් තහවුරු කළේය.