තෙල් මිල වැඩිකිරීමේ වගකීම භාර ගෙන ඉල්ලා අස්වනු: ‘පොහොට්ටුව’ තෙල් ඇමැති ගම්මන්පිලට කියයි

තෙල් මිල වැඩිකිරීමේ වගකීම භාර ගෙන ඉල්ලා අස්වනු: ‘පොහොට්ටුව’ තෙල් ඇමැති ගම්මන්පිලට කියයි
Spread the love

තෙල් මිල වැඩිකිරීමට ගත් තීරණය සම්බන්ධයෙන් විෂයභාර අමාත්‍යවරයා ඝෘජුව වගකිවයුතු බවත් මෙවැනි තත්ත්වයක් උද්ගත කිරීම පිළිබඳව සම්පූර්ණ වගකීම භාරගෙන ඉල්ලා අස්විය යුතු බවත් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ පවසයි.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ප්‍රධාන ලේකම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සාගර කාරියවසම් මහතා විසින් අද (12) නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනයක මේ බව සදහන් වේ.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ප්‍රධාන ලේකම්වරයා විසින් නිකුත් කළ නිවේදනය පහත දැක්වේ.