නිවසේ සිටම ප්‍රතිකාර කරන කොවිඩ් රෝගීන් සඳහා මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කෙරේ

නිවසේ සිටම ප්‍රතිකාර කරන කොවිඩ් රෝගීන් සඳහා මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කෙරේ
Spread the love

කොවිඩ්-19 ආසාදිත රෝග ලක්ෂණ නොමැති හෝ මෘදු රෝග ලක්‍ෂණ සහිත රෝගීන් සඳහා නිවසේ සිටම ප්‍රතිකාර ලබා දීම සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කර ඇත.

මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුව, නිවාස පදනම් කරගත් සත්කාර සහ ආයතනික සෞඛ්‍ය සේවා අවශ්‍ය වෛරස් ආසාදිත පුද්ගලයින් පරීක්‍ෂා කිරීම සඳහා ප්‍රා දේශීය සෞඛ්‍ය සේවා කාර්යාලය අදාළ ප්‍රදේශයට වගකිව යුතුය.

නිවසේ සිට රැකවරණය සඳහා සුදුසුකම් ලබන රෝගීන්;

  • වයස අවුරුදු 02 – 65 අතර විය යුතුය
  • ඔවුන් සනීපාරක්‍ෂක පහසුකම් සහ ප්‍රමාණවත් වාතාශ්‍රයක් සහිත වෙනම කාමරයක හුදෙකලා විය යුතුය
  • රෝගීන්ට අධික තරබාරුව (BMI> 30), දියවැඩියාව, අධි රුධිර පීඩනය, නිදන්ගත හෘදය/පෙනහළු/වකුගඩු රෝග හෝ වෙනත් රෝගී තත්වයන් වැනි පාලනය නොකළ රෝග නොතිබිය යුතුය.
  • නිවසේදී ප්‍රමාණවත් ස්වයං රැකවරණයක් හෝ රැකවරණ ආධාරකයක් තිබිය යුතුය
  • නිසි සන්නිවේදන පහසුකම් සහ සන්නිවේදන හැකියාව තිබිය යුතුය (රෝගියා හෝ භාරකරු)
  • දැනුවත් එකඟතාවක් ලබා දිය යුතුව තිබුණි
  • ගැබිනි මවකගේ නම් ගර්භණී කාලය සති 24 ට අඩු විය යුතුය.

තවද, නිවසේ නිරෝධායනය කළ රෝගියෙකු අසනීප වූ දින 14 දී නිදහස් කළ හැකිය. රෝග ලක්‍ෂණ පවතී නම් රෝග ලක්‍ෂණ නිරාකරණය වන තුරු රෝගියා නිරීක්ෂණය කෙරේ.