මහ බැංකුවේ කතන්දර පුස්සක් වෙයි.. ඩොලරය රු. 226 යි. පුද්ගලික බැංකු නිල වශයෙන් කියයි

මහ බැංකුවේ කතන්දර පුස්සක් වෙයි.. ඩොලරය රු. 226 යි. පුද්ගලික බැංකු නිල වශයෙන් කියයි
Spread the love

එක්සත් ජනපද ඩොලරයක සැබෑ රුපියල් වටිනාකම මේ වන විට ආන්දෝලනයට තුඩු දෙන කරුණක් වී තිබේ. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ඊයේ (31) දින කියා සිටියේ ඩොලරයේ විකුණුම් මිල රු. 204.89 ක් බවයි.

කෙසේ වෙතත් අද (01) දිනයේ දී වාණිජ බැංකු කිහිපයකම විනිමය අනුපාතික පිරික්සීමේ දී පෙනී ගියේ, රාජ්‍ය වාණිජ බැංකුවල එය පහළ අගයක් දැක්වුවද පුද්ගලික වාණිජ බැංකු විසින් ඩොලරයේ විකුණුම් මිල රු. 226.00 ක් තරම් ඉහළ අගයයක් පෙන්නුම් කර තිබුණු බවයි.

ඩොලරයේ විකුණුම් මිල ලංකා බැංකුවට අනුව රු. 203.00 ක් හා මහජන බැංකුවට අනුව 204.99 ක් ලෙසින් සටහන් වේ. කෙසේ වෙතත් කොමර්ෂල් බැංකුව එය රු. 226.00 ක්, සම්පත් බැංකුව රු. 226.25 ක්, හැටන් නැෂනල් බැංකුව රු. 226.00 ක්  හා සෙලාන් බැංකුව රු. 225.00 ක් ලෙසින් අද උදෑසන සඳහන් කර තිබුණි.

-අද දෙරණ-

ලංකා බැංකුව

මහජන බැංකුව

කොමර්ෂල් බැංකුව

සම්පත් බැංකුව

හැටන් නැෂනල් බැංකුව

සෙලාන් බැංකුව