දුම්රිය වැඩවර්ජනය ගැන ‘සුබ පණිවුඩයක්‘

දුම්රිය වැඩවර්ජනය ගැන ‘සුබ පණිවුඩයක්‘
Spread the love

ප්‍රවාහන අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා සමඟ පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන්ගේ සංගමය (SLRSMU) අද (11) රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන දුම්රිය වර්ජනය අත්හිටුවීමට තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව අද මධ්‍යම රාත්‍රිය වන විට සේවයට වාර්තා කරන නිලධාරීන්ට එරෙහිව කිසිදු විනය ක්‍රියාමාර්ගයක් නොගන්නා බව අමාත්‍යවරයා සංගමයේ නිලධාරීන්ට දැනුම් දුන්නේය.

ප්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න මහතා ද සහභාගි වූ මෙම සාකච්ඡාව හිටපු කථානායක කරු ජයසූරිය මහතාගේ නිල නිවසේ දී පැවැත්විණි.

Post Comment