මාළු මිල ගණන් පහලට…!

මාළු මිල ගණන් පහලට…!
Spread the love

මාළු මිල ගණන් පහළ යමින් ඇතිබව මාළු වෙළදුන් පවසයි.

පසුගිය සති කිහිපයේ මාළු මිල ඉහල ගොස් තිබුනද මේවන විට මිලක පහල බැස ඇත.

කෙලවල්ලා,තලපත්,තෝර,පරව්,දැල්ලො වැනි මත්ස්‍ය මිල ගණන් ද පසුගිය සති කිහිපයට සාපේක්ෂව රුපියල් 100 වඩා වැඩි මුදලකින් මිළ අඩුවී තිබේ.

සාලයා මාළු කිලෝවක් රුපියල් 300-400 අතර මිලක පවතියි.

ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ වල ප්‍රියතම ආහාරයක් ලෙස සාලයා මත්ස්‍යා හැදින්විය හැකිය.

වෙළද පොළට වැඩි වශයෙන් මත්ස්‍ය අස්වැන්න ලැබීම මත්ස්‍ය මිළ අඩුවීමට හේතුවී තිබේ.

– තවලම නිපුනි හසරංගී