ශ්‍රී ලංකාවේ ලොකුම ධනවතුන්ගෙන් බදු ගන්න වෙනම ඒකකයක් වැඩ අරඹයි..!

ශ්‍රී ලංකාවේ ලොකුම ධනවතුන්ගෙන් බදු ගන්න වෙනම ඒකකයක් වැඩ අරඹයි..!
Spread the love

මහාපරිමාණ ව්‍යාපාරිකයින්, ධන කුවේරයින් බදු දැලට හසු කර ගැනීම සඳහා දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙනම ඒකකයක් මෑතක දී ස්ථාපිත කළ බව භාණ්ඩාගාර ලේකම් මහින්ද සිරිවර්ධන මහතා පවසයි. මෙම ඒකකය නම් කර ඇත්තේ High Net-worth Costumers Unit  නමිනි.

ඊයේ (02) පැවති විශේෂ සාකච්ඡාවක දී ලේකම්වරයා මේ බව පැවසීය.

මහාපරිමාණ ව්‍යාපාරිකයෝ/ පුද්ගලයෝ, ධනකුවේර මට්ටමේ සිටින අයට බදු දැලෙන් රිංගා යාම වැළැක්වීම සඳහා යොදා ඇති වැඩිපිළිවෙල කුමක්දැයි යනුවෙන් ඇසූ පැනයකට ප්‍රතිචාර දක්වමින් භාණ්ඩාගාර ලේකම් මහින්ද සිරිවර්ධන මහතා මේ බව සඳහන් කර සිටියේය.

“Large tax Payer Unit කියලා එකක් තියෙනවා දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ. ළඟදි පටන් ගත්තා අපි එකක් High Net-worth Costumers Unit කියලා එකක්. ඔය කියනවා වගේ කට්ටිය සම්බන්ධව විශේෂයෙන් කටයුතු කරන්න තමයි. ඒ අයගෙනුත් ලැබිය යුතු බද්ද, රටට ඒ ආකාරයෙන් ලැබෙනවාය කියන එක තහවුරු කරන්න ක්‍රියාමාර්ග තමයි මේ අරගෙන යන්නේ.“