අපොස උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල නිකුත් වෙයි

අපොස උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල නිකුත් වෙයි

2020 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල මීට සුළු මොහොතකට පෙර විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කළා. 2020 උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිට ප්‍රතිඵල අපේක්ෂාවෙන් පසුවන සිසුන්ට www.doenets.lk වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් ප්‍රතිඵල බලා ගත හැකි බවයි විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ.

Loading...