කැබිනට් තීන්දු: සයිබර් ආරක්ෂණ නීති පැනවීමට පනත් කෙටුම්පත් දෙකක්

කැබිනට් තීන්දු:  සයිබර් ආරක්ෂණ නීති පැනවීමට පනත් කෙටුම්පත් දෙකක්
Spread the love

සයිබර් ආරක්ෂණ නීති පැනවීමට පනත් කෙටුම්පත් දෙකක්

2022 අයවැය වැඩසටහනට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ (11) රැස්වූ කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් ගනු ලැබූ තීරණ රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබෙනවා. එම සම්පූර්ණ නිල නිවේදනය පහත පළ වෙනවා.

Cabinet Decisions on 11.10.2021 page 001
Cabinet Decisions on 11.10.2021 page 002
Cabinet Decisions on 11.10.2021 page 003
Cabinet Decisions on 11.10.2021 page 004
Loading...

Post Comment