යෝශිතගේ හිටපු පෙම්වතිය මව් පදවියට

Spread the love

csn නාළිකාව නිසා මෙන්ම යෝෂිත රාජපක්ෂගේ හිටපු පෙම්වතිය වූ නිසාවෙන් යසාරා අබේනායක පිළිබඳව පහුගිය කාලය පුරාම කතාබහක් ඇතිවුණා.

Loading...

කෙසේ නමුත් ඇය යෝෂිත සමඟින් තිබූ සම්බන්ධය අවසන් කර ප්‍රසිද්ධ රගර් ක්‍රීඩකයෙකු වූ ෆසීල් මරීජා සමඟින් යුගදිවියට එළැඹුණා.

ෆසීල්ද යෝෂිත රාපක්ෂගේ හොඳම මිතුරෙක් වන අතර මේ වන විට යසාරා මව්පදවියට ලබන්නට සුදානමින් සිටින බව දැනගන්නට ලැබෙනවා.

Loading...