ඉන්දියානු හමුදාවට දේශීය සන්නද්ධ ඉංජිනේරු ඔත්තු බැලීමේ රථ

ඉන්දියානු හමුදාවට දේශීය සන්නද්ධ ඉංජිනේරු ඔත්තු බැලීමේ රථ
Spread the love

දේශීයව සංවර්ධනය කරන ලද ඊළඟ පරම්පරාවේ සන්නද්ධ ඉංජිනේරු ඔත්තු බැලීමේ රථවල පළමු කට්ටලය අඟහරුවාදා ඉන්දීය හමුදාවට ඇතුළත් කරන ලදී.

ඔත්තු බැලීම් සිදු කිරීමට සහ අණ දෙන නිලධාරීන්ට තත්‍ය කාලීන යාවත්කාලීන කිරීම් ලබා දීමට හැකියාව ඇති ඉංජිනේරු කාර්යයන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ජල බාධක සහ බොගි පැච් ඔත්තු බැලීමේ හැකියාව මෙම රථවලට ඇත.

ඉන්දීය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට අනුව, මෙම පද්ධතිය ඉන්දියානු හමුදාවේ දැනට පවතින ඉංජිනේරු ඔත්තු බැලීමේ හැකියාවන් වැඩිදියුණු කරනු ඇති අතර අනාගත ගැටුම් වලදී යාන්ත්‍රික මෙහෙයුම් සඳහා සහය දැක්වීමේ ප්‍රධාන අංගයක් වනු ඇත.

මෙම වාහන ඉන්දීය යුද හමුදාවේ ඉංජිනේරු බළකායට ඇතුළත් කරගනු ලැබුවේ පූනේහි පැවති උත්කර්ෂවත් උත්සවයකදී යුද හමුදා ප්‍රධානී ජෙනරාල් එම්.එම්.නරවානේගේ සහභාගිත්වයෙනි.

මෙම පද්ධතිය ආරක්ෂක පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන සංවිධානය (DRDO) විසින් නිර්මාණය කර ඇති අතර පූනේහි ඔර්ඩ්නන්ස් ෆැක්ටරි මෙඩක් සහ භාරත් ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් ලිමිටඩ් විසින් නිෂ්පාදනය කර ඇත.

පසුගිය වසරේ සිට කොවිඩ්-19 වසංගතය විසින් පනවන ලද විවිධ සීමා කිරීම් නොතකා, ඉන්දීය හමුදාවට යුධරථ සැපයීම නියමිත වේලාවට සිදු කර ඇති බව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පවසයි.

indianewsnetwork