ඉන්දියාව නව කෙටි දුර මිසයිලයක් සාර්ථකව අත්හදා බලයි

ඉන්දියාව නව කෙටි දුර මිසයිලයක් සාර්ථකව අත්හදා බලයි
Spread the love

මෙම පද්ධතිය ගුවන් තර්ජන වලට එරෙහිව ඉන්දීය නාවික නෞකා වල ආරක්ෂක හැකියාව වැඩි දියුණු කරනු ඇත

ඉන්දියා‌වේ ආරක්ෂක පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන සංවිධානය (DRDO) විසින් නව කෙටි දුර සිරස් මිසයිලයක් අඟහරුවාදා සාර්ථකව පියාසර කරන ලදී.

මෙහි පළමු අත්හදා බැලීම මේ වසරේ පෙබරවාරි 22 වැනිදා පවත්වන ලදී. මෙය ඒකාබද්ධ ස්ථාවර ක්‍රියාකාරිත්වය සනාථ කිරීම සඳහා වූ තහවුරු කිරීමේ අත්හදා බැලීමකි.

ඉන්දීය නාවික නෞකා වලින් අනාගත දියත් කිරීම් සඳහා අවශ්‍ය සියලුම ආයුධ පද්ධති සංරචක ඒකාබද්ධ ක්‍රියාකාරිත්වය තහවුරු කිරීම සඳහා පද්ධතියේ පරීක්ෂණය පවත්වන ලදී.

ඉන්දියා නිවුස් නෙට්වර්ක්ස් වාර්තා කරන අන්දමට මෙම පරීක්ෂණය පවත්වන ලද්දේ ඔඩීෂා වෙරළට ඔබ්බෙන් වූ චන්දිපූර් හි ඒකාබද්ධ පරීක්ෂණ පරාසයේ සිට ය.

ඉතා අඩු උන්නතාංශයක විද්‍යුත් ඉලක්කයකට එරෙහිව සිරස් දියත් කිරීමේ යන්ත්‍රයකින් මෙම දියත් කිරීම සිදු කළ බව ඉන්දීය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පවසයි.

චන්දිපූර් හි ඒකාබද්ධ පරීක්ෂණ පරාසයේ සිට යොදවා තිබු ලුහුබැඳීමේ උපකරණ ගණනාවක් භාවිතයෙන් මිසයිලයේ පියාසැරි මාර්ගය සහ සෞඛ්‍ය පරාමිතීන් නිරීක්ෂණය කරන ලදී.

සියලුම උප පද්ධති අපේක්ෂා කළ පරිදි ක්‍රියාත්මක වූ බව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පවසයි.

අද දින මෙම පද්ධතිය දියත් කිරීම සිදු කරනු ලැබුවේ ඉන්දීය නාවික නෞකා වලින් මිසයිලයේ අනාගත දියත් කිරීම් සඳහා අවශ්‍ය වන පාලකය සහිත සිරස් විදින ඒකකය, ආයුධ පාලන පද්ධතිය ඇතුළු සියලුම ආයුධ පද්ධති සංරචකවල ඒකාබද්ධ ක්‍රියාකාරිත්වය වලංගු කිරීම සඳහා ය.

පරීක්ෂණ දියත් කිරීම ඉන්දියා‌වේ ආරක්ෂක පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන සංවිධානය සහ ඉන්දීය නාවික හමුදාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් විසින් නිරීක්ෂණය කරන ලදී.

සාර්ථක පියාසැරි අත්හදා බැලීම සඳහා ආරක්ෂක අමාත්‍ය රාජ්නාත් සිං ඉන්දියා‌වේ ආරක්ෂක පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන සංවිධානය , ඉන්දීය නාවික හමුදාව සහ කර්මාන්තයට සුබ පැතුම් එක් කළ අතර, මෙම පද්ධතිය ගුවන් තර්ජනවලට එරෙහිව ඉන්දීය නාවික නෞකා වල ආරක්ෂක හැකියාව තවදුරටත් ඉහළ නංවන බව ප්‍රකාශ කළේය.

indianewsnetwork