ශ්‍රී ලංකාවේ දුම්රිය සේවාවට ඉන්දියානු ණය සහනය යටතේ දුම්රිය මැදිරි එක් වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ දුම්රිය සේවාවට ඉන්දියානු ණය සහනය යටතේ දුම්රිය මැදිරි එක් වේ
Spread the love

ඉන්දීය-ශ්‍රී ලංකා සබඳතාවලට තවත් පරිච්ඡේදයක් එක් කරමින් ඉන්දියාණු ණය සහනය යටතේ ශ්‍රී ලංකාවට සපයන ලද වායු සමනය කළ ඩීසල් බහු ඒකකය (DMU) භාවිතයෙන් ශ්‍රී ලංකාව දුම්රිය සේවාවකට එක් කරන ලදී. මෙය ගල්කිස්සේ සිට කන්කසන්තුරය දක්වා දුම්රිය ධාවනයට යොදවන ලදී.

ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය කියා සිටියේ උතුරු පළාතේ දියත් කරන ලද දුම්රිය සේවාව ශ්‍රී ලංකාව සමඟ ඉන්දියාවේ සංවර්ධන හවුල්කාරිත්වයේ ප්‍රධාන කුළුණු 2 ක් ඉස්මතු කරන බවයි.

“ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය යටිතල පහසුකම් ඉදිරියට බලගැන්වීම, උතුරු පළාතට අද දියත් කරන ලද දුම්රිය සේවාව # සමග ඉන්දියාවේ සංවර්ධන හවුල්කාරිත්වයේ ප්‍රධාන කුළුණු 2 ක් ඉස්මතු කරයි – යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සහ රට පුරා අවධානය යොමු කරයි, ”එහි සඳහන් වේ.

පසුගිය වසර 15 තුළ ඉන්දියාවේ අපනයන ආනයන බැංකුව විසින් ශ්‍රී ලංකාවට ණය සහන කිහිපයක් ලබා දී ඇති බව ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයේ වෙබ් අඩවිය පවසයි.

ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින වැදගත් ක්ෂේත්‍ර, මෙම ණය සහනය යටතේ ඇතුළත් වන්නේ: දුම්රිය, ප්‍රවාහන, සම්බන්ධතා, ආරක්ෂක සහ සූර්ය බලශක්තිය,සඳහායි.

නිම කරන ලද සමහර වැදගත් ව්‍යාපෘති නම්: ආරක්ෂක උපකරණ සැපයීම; කොළඹ සිට මාතර දක්වා දුම්රිය මාර්ගය වැඩිදියුණු කිරීම; ඕමන්ත-පලෙයි අංශයේ සීමාසහිත ඉන්දීය දුම්රිය ඉදිකිරීම් සමාගම විසින් මාර්ගය ඉදිකිරීම, මඩු පල්ලිය-තලෙයිමන්නාරම, මැදවච්චිය-මඩු දුම්රිය මාර්ගය සහ පලෙයි-කන්කසන්තුරේ දුම්රිය මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම ආදීය වේ

එයට සංඥා සහ විදුලි සංදේශ පද්ධතිය ද ඇතුළත් ය; බස් රථ, ඩීසල් දුම්රිය එන්ජින්, වායු සමනය කළ ඩීසල් බහු ඒකකය, වාහක සහ ඉන්ධන ටැංකි සඳහා එන්ජින් කට්ටල සැපයීම, වෙබ් අඩවිය සදහන් කරයි.

මීට පෙර පසුගිය වසරේ මාර්තු සහ සැප්තැම්බර් මාසවලදී, රිට්ස් ලිමිටඩ් විසින් ඉන්දීය ණය සහනය හරහා ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සේවයට සැපයීමට දුම්රිය මැදිරි 160න් කොටසක් ලෙස නවීනතම දුම්රිය මගී මැදිරි 20ක් සපයා තිබුණි.

මගී පුහුණුකරුවන්ට අමතරව, ඉන්දියාව, වායු සමනය කළ ඩීසල් බහු ඒකක හයක්, දුම්රිය එන්ජින් 10 ක්, බහාලුම් වාහක වැගන් 20 ක් සහ ඉන්ධන ටැංකි 30 ක් ශ්‍රී ලංකාවට සැපයීමට නියමිතය.

indianewsnetwork