ඉතිහාසය වෙනස් කරමින් නව මාදිලියේ සාක්ෂියක් කරලියට……

Spread the love

එංගලන්තයේ යෝක්ෂර් ප්‍රාන්තයේ ගොඩනැගිල්ලක් ආශ්‍රිත කැණීම් භූමියකින් අශ්වයින් දෙදෙනෙකුගේ ඇටසැකිලි සමග අශ්ව රියක නටබුන් සොයාගැනීමට බ්‍රිතාන්‍ය විද්‍යාඥයන් පිරිසික් සමත්වී තිබේ.

මෙය වසර 2500ක් පමණ පැරණි අැතැයි පුරා විද්‍යාඥයෝ පවසන අතර එමෙන්ම මෙම විශ්මිත සොයාගැනීම මගින් යකඩ යුගය පිළිබඳ වැදගත් තොරතුරු රැසක් සොයාගැනිමට ඉවහල් වනු ඇති බවත් ඔවුන් පවසා තිබේ.

Loading...

Loading...