මූල්‍ය කළමනාකරණ පනත් කෙටුම්පත – ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීන්දුව මෙන්න

මූල්‍ය කළමනාකරණ පනත් කෙටුම්පත – ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීන්දුව මෙන්න
Spread the love

රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණ පනත් කෙටුම්පතේ ඇතැම් වගන්ති ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට නොගැලපෙන බවට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කර ඇති අතර ඒවා සම්මත කළ හැක්කේ විශේෂ බහුතරයකින් සහ ජනමත විචාරණයකින් පමණක් බව කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා අද (02) නිවේදනය කළේය.

Post Comment